HopTac  
HỖ TRỢ KHÁC
DỊCH VỤ TƯ VẤN
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Quảng Cáo

Trực Tuyến

We have 4 guests online

Kiểm toán báo cáo tài chính

PDFPrintE-mail

kt1* Thực hiện trên cơ sở những chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận)

* Tuân thủ các qui định và luật pháp liên quan

* Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị được kiểm toán.

Kiểm toán báo cáo tài chính là yêu cầu bắt buộc đối với một số loại hình công ty theo luật định, hoặc đối với một số nghiệp vụ, thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng, các tổ chức, hoặc cơ quan chức năng.

Kiểm toán báo cáo tài chính giúp đơn vị được kiểm toán đánh giá những tồn tại, sai sót để khắc phục và nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán là căn cứ đáng tin cậy cho người sử dụng trong các quyết định kinh tế.

Joomla! Template design and develop by dds.vn - http://tocdoviet.com