HopTac  
HỖ TRỢ KHÁC
DỊCH VỤ TƯ VẤN
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Quảng Cáo

Trực Tuyến

We have 2 guests online

KHOÁ HỌC "KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP"

PDFPrintE-mail

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC

1. Mục đích:

Nhằm trang bị, cập nhập và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, nâng cao, chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho nhứng đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng, đồng thời chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và trình độ tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với Kế Toán Trưởng trong nền kinh tế thị trường.

2. Yêu cầu:

Người tham dự khoá học  "Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng" phải đủ các điều kiện sau đây:

•-         Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên

•-         Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ Đại học trở lên

•-         Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 3 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ Trung cấp hoặc cao đẳng trở lên.

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ HỌC

1. Giảng viên tham gia giảng day:
Giảng viên của các trường Đại học giảng dạy
2. Sau khi kết thúc khoá học:
Học viên có kết quả hai bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được chứng chỉ là căn cứ để bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng tại công ty.

3. Thời gian học :

•-         Thứ 7

•-         Chủ nhật

Joomla! Template design and develop by dds.vn - http://tocdoviet.com